Gestionarea eficientă a vehiculelor = reducerea costurilor şi satisfacerea cererilor clienţilor

Ian 20th, 2011 | Category: Articole, Asset Management, Ianuarie11, Numar curent F&L

Negocierea de succes dintre un operator feroviar şi o companie de leasing este cheia pentru optimizarea managementului parcului de material rulant, permiţând oricărei companii să profite de beneficiile aduse de transportul feroviar. Pentru asigurarea eficienţei dar şi a profitabilităţii afacerilor ce au la bază serviciile furnizate de operatori, se impune elaborarea şi implementarea proiectelor ce ţin de gestionarea unui întreg parc de material rulant.

Procesul de privatizare din sectorul feroviar de marfă duce la creşterea presiunii asupra rezultatelor financiare ale companiilor din transportul feroviar. În acest context, sistemul de management al parcului de material rulant devine un intrument vital pentru monitorizarea performanţei materialului rulant.
Gestionarea operaţiunilor zilnice a vagoanelor de marfă necesită servicii de înaltă calitate şi cunoştinţe specializate de logistică. Administrarea eficientă a unui parc de material rulant necesită implementarea unor sisteme tehnologice care furnizează informaţii în timp real privind urmărirea trenurilor de marfă obţinându-se o planificare eficientă. Datele sunt consolidate şi dinamice, tocmai pentru a oferi clientului uşurinţa utilizării sistemului de gestionare a vehiculelor. Furnizorii de astfel de sisteme oferă sprijin pentru mentenanţa trenurilor, înregistrări online privind parcul de material rulant cu fiecare vehicul în parte şi rapoarte care ajută la reducerea costurilor globale de exploatare şi la creşterea nivelului de utilizare.
Companiile de leasing de material rulant necesită implementarea acestor sisteme, deoarece o mai bună gestionare a vehiculelor feroviare duce la optimizarea serviciilor furnizate clienţilor. Astfel informaţiile oferite pot fi folosite pentru optimizarea procesului de mentenanţă, reducând din durata timpului şi crescând disponibilitatea întregului parc de material rulant. Sistemele de gestionare destinate parcului de vehicule oferă clientului inventarierea flotei, previziuni pentru costurile de operare, precum şi utilizarea inteligentă a finanţării. Instalarea sistemelor de gestionare a vehiculelor va furniza un sprijin pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor vehiculelor şi va oferi informaţii cu privire la numărul de călătorii ale trenurilor, distanţa şi viteza medie a trenului, punctualitatea, consumul energetic, poziţia trenului, probleme tehnice şi timpul necesar al reparaţiilor, acolo unde este cazul. Avantajele aduse ce aceste sisteme constau în reducerea costurilor de mentenanţă, optimizarea activităţilor de logistică, gestionarea informaţiilor actualizate şi implicit creşterea disponibilităţii materialului rulant. Toate acestea contribuie la fidelizarea clienţilor existenţi şi la satisfacerea cererilor noilor clienţi. Companiile ce furnizează aceste sisteme ajută operatorii în toate aspectele legate de adminstrarea parcului de material rulant, serviciile incluzând o suită de programe de urmărire a vehiculelor, de elaborare a rapoartelor statistice, bazate pe analize privind activităţile legate de fiecare vehicul (vagon, tren). De asemenea, se realizează evidenţe cu privire la problemele mecanice şi tehnice, date privind leasingul şi sub-leasingul, informaţii comerciale şi reparaţii necesare, unde sunt incluse şi informaţii privind reparaţiile efectuate până în acel moment (istoria vagonului privind lucrările executate). Informaţiile sunt actualizate constant sunt flexibile, sigure şi rapide, îmbunătăţind serviciile furnizate clienţilor. În acest mod se crează o competitivitate la nivelul furnizorilor de sisteme de gestionare a materialului rulant şi implict duce la creşterea ratei de competitivitate între furnizorii de servicii de leasing, operatorii feroviari de marfă care au nevoie de sprijin în furnizarea unui transport sigur şi eficient pentru clienţi.
De exemplu, în momentul în care o companie doreşte să închirieze vagoane de marfă, gestionarea materialului rulant contribuie la optimizarea acestuia. Până la optimizarea întregului parc de material rulant, este nevoie de sprijin tehnic privind vagoanele, includerea informaţiilor tehnice în sistemele specifice de urmărire a stării vehiculelor, realizarea unui plan în conformitate cu cererile clientului, elaborarea unui program de întreţinere preventivă şi sprijin consultativ pentru operaţiunile planificate în concordanţă cu activităţile de leasing.
Practic, gestionarea parcului de material rulant aduce beneficii precum reîntoarcerea investiţiilor realizate, elimită ineficienţa flotei şi îmbunătăţeşte relaţiile cu clienţii şi utilizarea resurselor interne, furnizează informaţii cu privire la situaţia vehiculelor feroviare, inclusiv actualizările zilnice privind vagoanele disponibile şi cele încărcate cu marfă. Prin gestionarea eficientă a materialului rulant companiile de leasing, operatorii feroviari de marfă şi clienţii transportului feroviar vor contribui la creşterea competitivităţii şi la creşterea segmentului de afaceri din domeniul transportului feroviar.

[ de Pamela Luică ]

Comments are closed.