Transportul feroviar de mărfuri iese din „conul de umbră”

Mai 25th, 2011 | Category: Articole, Mai 11, Numar curent ID, Politici & Strategii

Dezvoltarea coridoarelor de transport feroviar de marfă, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii acestui segment de piaţă, este un punct bine stabilit pe agenda Uniunii Europene. Aceste coridoare sunt dezvoltate ca iniţiative multilaterale de către ţările implicate în proces, iar scopul stabilirii lor constă în îmbunătăţirea condiţiilor de acces şi a calităţii transportului feroviar de marfă.

Coridoarele feroviare destinate transportului de marfă sunt dezvoltate în contextul unei crize economice ce a impus mai multor guverne naţionale constrângeri bugetare în privinţa planurilor de investiţii. Această situaţie subliniază tuturor părţilor implicate nevoia de a coordona investiţiile pentru a crea un transport unitar de-a lungul coridoarelor internaţionale de transport.
Coridoarele de transport de marfă ar trebui să fie concepute astfel încât să fie garantată continuitatea de-a lungul coridoarelor prin asigurarea interconexiunilor necesare între diferitele infrastructuri feroviare existente. Iată cum infrastructura feroviară poate constitui motivaţia atât pentru revitalizarea transportului feroviar de mărfuri, care în ultimii doi ani a traversat o perioadă de declin, cât şi pentru creştere economică a ţărilor traversate de respectivele coridoare.
Coridoarele pot fi dezvoltate în conformitate cu cerinţele pieţei doar prin completa integrare a operatorilor de transport în procesele decizionale, ţinând cont că ei sunt cei care relaţionează cu clineţii finali ai transportului feroviar de marfă. Mai mult decât atât, este echitabilă implicarea operatorilor în deciziile ce le vor afecta direct operaţiunile şi, în plus, profitul lor acoperă o piaţă liberalizată.
Cu ocazia unei conferinţe dedicate transportului feroviar de marfă la nivel global, organizată anul trecut  de către UIC şi RZD, Zoltán Kazatsay, directorul general adjunct al DG Move a subliniat faptul că „50% din transportul feroviar de marfă din Europa este şi internaţional iar această cifră va creşte în următorii ani. În plus, transportul feroviar de marfă are un rol global în vederea asigurării mobilităţii durabile şi a decarbonizării sectorului transporturilor. În Europa, transportul feroviar de marfă încă suferă de o lipsă de interoperabilitate, disparităţi naţionale, fragmentare geografică şi birocraţie, în special la trecerea frontierei”.
„Pentru a mobiliza energiile în jurul dezvoltării infrastructurii de transport feroviar de marfă, voinţa politică reală, în special coordonarea internaţională puternică cu privire la îmbunătăţirea capacităţilor infrastructurii sunt măsuri necesare acum la nivel de coridor”, a declarat Antoine Hurel, vice-preşedinte CER şi director general adjunct al companiei Veolia.
Transportul feroviar de marfă s-a dezvoltat cu succes în statele care au investit masiv în calea ferată, cele din Europa de Vest fiind un exemplu concludent în acest sens, fie prin investiţii direct în infrastructură fie prin scăderea taxelor de acces. Măsurile acţionează ca cerinţă principală de încurajare a competiţiei pe piaţa feroviară şi intensificare a dezvoltării transportului de marfă pe calea ferată. În fapt, edificator pentru cum ar trebui să funcţioneze un coridor de marfă este exemplul Coridorului Rotterdam – Genoa.
Un procent de 30% din transportul rutier de mărfuri pe distanţe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent trebuie să depăşească 50% până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente şi ecologice. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate.
Pentru dezvoltarea economică de care Europa are nevoie şi pe care se bazează pentru a fi competitivă în raport cu terţe entităţi economice din ce în ce mai puternice, este strategică crearea, în cadrul „reţelei principale de transport”, a unor structuri de tipul coridoarelor multimodale de marfă, pentru a sincroniza investiţiile şi lucrările de infrastructură şi pentru a sprijini serviciile de transport eficiente, inovatoare şi multimodale, inclusiv serviciile de transport feroviar pe distanţe medii şi lungi.
Citat „Obţinerea continuităţii de-a lungul coridoarelor va fi un proces care va dura ceva timp. Utilizatorii coridoarelor – care acţionează deja pe o piaţă europeană de transport unde graniţele au dispărut în mare parte – vor constitui sigur o forţă motrice în acest proces. Stabilirea coridoarelor de transport feroviar de mărfuri pune bazele şi creează un cadru pentru a obţine această continuitate. Depinde acum de părţile interesate să-l pună în aplicare – în interesul transportului feroviar de marfă, ambiţiile şi angajamentul ar trebui să fie ridicate”, a punctat Keir Fitch.

[ de Elena Ilie ]

Comments are closed.