Beneficiile informatizării managementului activelor liniare

Mai 25th, 2011 | Category: Articole, Asset Management, Mai 11, Numar curent ID

În contexul economic actual, motivaţi şi de politicile europene în domeniu, administratorii de infrastructură feroviară se concentrează şi mai mult asupra reducerii costurilor operaţionale,  urmărind totodată creşterea performanţelor financiare şi a siguranţei în exploatare. Un prim pas către atingerea acestor obiective îl reprezintă gestionarea eficientă a resurselor organizaţiei prin implementarea de aplicaţii informatice LAM (linear asset management).

În cazul administratorilor de infrastructură, numarul mare de componente ale sistemului feroviar și ciclul de viață diferit al acestora sunt o reală provocare pentru o administrare unitară. O oportunitate însă pentru jucatorii de pe piața sistemelor de ERP (piață evaluată la peste 50 miliarde EUR) sa dezvolte module speciale pentru managementul activelor companiilor feroviare, o sarcină deloc ușoară, având în vedere complexitatea și particularitățile rețelelor feroviare. Companii precum Infor, IBM, Invensys, SAP, sau Oracle și-au adaptat soluțiile integrate nevoilor specifice acestui sector, poziționarea făcându-se pe zona de management a activelor liniare.
IMB Maximo LAM este una dintre aplicațiile ce permite gestinarea activelor pornind de la un model liniar. Astfel, segmentarea dinamică a liniei (km sau milă) include „Caracteristici” (Features) utilizate pentru a indica treceri la nivel sau semnalizări, „Proprietăți” (Atributes), menite să arate viteza, tipul de balast, numarul liniei și „Relații Liniare” (Linear Relationships) ce descriu linii sau străzi paralele, intersecții. Utilizând aceași bază de date se pot administra și active de tip ierarhic, precum stații, poduri sau tunele.
Adoptarea soluției IBM Ilog a susținut Căile ferate olandeze în îmbunătățirea eficienței operaționale cu până la 6%, economisind aproximativ 20 milioane EUR/an. În încercarea de a soluționa cerințele multiple de mentenanță implicate de transportul de mare viteză Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) a adoptat de asemenea aplicația IBM Maximo. O referință importantă importantă pentru IMB e reprezentată de și de implentarea Maximo pentru KiwiRail, un proiect de 3 milioane USD.
Analizând succesul implementării aplicației IBM, Ken Donelli – Worldwide Transportation Industry Leader IBM enumără printre beneficiile obținute de clienți creșterea indicatorilor de  productivitate (cu 10 până la 20%) și disponibilitatea activelor (între 3 și 10%). În ceea ce privește reducerile de costuri, acestea s-au observat în liniile de business precum achiziție de noi echipamente (între 3 la 5%), a recuperării garanției (între 10 și 50%), a stocurilor (până la 30%), a costurilor asociate cu gestiunea stocurilor (până la 20%), a achiției (între 10 și 50%).
Referințele dezvoltatorilor de LAM se regăsesc și în zona administatorilor de infrastructură subterană. Chongqing Metro (Group) Co. Ltd. (CRT) și Shenzhen Metro au ales implementarea aplicației LAM dezvoltată de Infor, reușind să crească cu peste 90% disponibilitatea anexelor (facilities). Metro Trains Melbourne (MTM) a semnat la sfârșitul anului trecut un contract pentru implementarea unui sistem LAM dezvoltat de Mincom. Potrivit declarației lui John Moran, Regional Vicepresident of Public Infrastructure APAC – Mincom compania va furniza o platformă integrată cu ajutorul căreia factorii de decizie pot colecta, vizualiza, analiza și apoi acționa pe baza informației vaste despre activele lor liniare – MTM va avea capacitatea de a decide ce activități să desfășoare, când și cum să le desfășoare. Guangzhou Metro (China) desfăsoară un amplu proiect de dezvoltare a infrastructurii ce urmează să ridice metroul din zonă, în topul celor mai aglomerate din lume, cu peste 4 milioane de pasageri/zi. Prin implementarea aplicației Maximo, compania a urmărit atât eficientizarea gestiunii activelor sale, prin prelungirea duratei de utilizare a acestora, cât și maximizarea siguranței și a confortului pasagerilor.

Eficientizarea mentenanței bazate pe condiția echipamentelor

Includerea conceptului de mentenanță predictivă (condition based maintenance) în strategia de optimizare a costurilor complică și mai mult situația aplicațiilor EAM sau LAM.  Abordarea generalistă a soluțiilor existente pe piață a creat o nișă pentru companiile feroviare specializate în dezvoltarea de tehnologii de inspecție, monitorizare și diagnoză. Mermec, Thales și Bentley și-au dezvoltat propriile produse, complementare și integrabile platformelor dezvoltate de marile companii de soluții informatice.
Pietro Pace, RAMSYS Product Line Manager Mermec justifică situația prin faptul că sistemelor EAM, ERP și CMMS disponibile în prezent pe piață le lipsește abilitatea de a administra în mod eficient și integrat datele desprea active și starea lor – date generate de sisteme de diagnostic. De asemenea, nu includ sisteme de analiză specifice (vizualizare în timp și spațiu, modelarea deteriorărilor) care să susțină planificarea și controlul mentenanței bazate pe starea echipamentelor (conditioned based maintenance).
Beneficiind de experiență în domeniul feroviar, compania italiană Mermec a dezvoltat o platformă unică, integrată pentru gestionarea tuturor datelor privind mentenanța infrastructurii feroviare susținând în totalitate mentența bazată pe starea echipamentelor, planificarea pe termen scurt sau lung, controlul mentenanței și monitorizarea indicatorilor cheie de performanță.
Colectarea în timp real de infomații exacte despre starea (condition) activelor implică o analiză exhaustivă la nivel de infrastructură și suprastuctura: de la starea balastului, la geometria șinelor și grosimea firelor de înaltă tensiune. Dacă ar fi analizăm situația curentă CFR SA, platformele de CMMS (computerized maintenance management solutions) și EAM utilizate ar trebui să integreze proprietăți despre starea a 10,800 km de linie, a echipamentelor dispuse, situația a 17,170 produri și podețe, 969 de stații, 29,541 macazuri etc. Volumul semnificativ de date rezultate (în unele cazuri până la un tetrabite/lună), necesită integrarea într-un sistem performant, capabil să identifice conexiunile cheie între componente, să redea istoricul de funcționare a acestora, să genereze scenarii și să previzioneze timpii optimi de intervenție asupra sistemului.
În Spațiul Extins al Mării Negre, Căile Ferate Sârbe (ZS), TDCC și Căile Ferate Macedonene utilizează deja soluția RAMSYS. În cazul ZS s-a realizat o investiție de 3 milioane EUR pentru examinarea echipamentelor feroviare dispuse pe Coridorul X și pe secțiunea sârbă a liniei Belgrad – Bar (Muntenegru). Pietro Pace, RAMSYS Product Line Manager afirmă că rentabilitatea capitalului investitit poate fi măsurată analizând un set de valori tangibile și intangibile (creșterea gradului de transparență, îmbunătățirea suportului decizional).Valorile tangibile se referă la reducerea cu 30% a costurilor de mentenanță. Ca beneficii în această direcție, Pace enumeră reducerea numărului de accidente, în speță deraieri, controlul asupra forțelor dinamice, schimbarea strategiei de la  mentenanța corectivă la una predictivă, minimizarea disturbării activității traficului feroviar, optimizarea strategiei de achiziții. Totodată, acesta justifică implementarea unui sistem tip RAMSYS prin faptul că „bunurile companiilor feroviare reprezintă componenta cea mai scumpă a industriei, consumând proporții importante din cheltuielile generale și de mentenanță. Automat, și în mod clar, chiar și îmbunătățirea marginală a managementul mentenanței va genera sigur economii mai mult decât semnificative”.
Având în vedere importantele sume previzionate a fi investite la nivel mondial pentru modernizarea,  extinderea sau construirea de noi linii (autoritățile chineze tocmai au anunțat investiții de aproximativ 530 miliarde USD), în mod sigur achiziția de soluții informatice pentru managementul activelor capabile să susțină administratorii de infrastructură în creșterea transparenței operaționale și a definirii activităților viitoare este imperios necesară.

[ de Cristina Trifon ]

Comments are closed.