Design, provocări şi soluţii – integrarea gării în peisajul urban

Mar 22nd, 2011 | Category: Articole, Martie 11, Numar curent MT, Statii

Dezvoltarea rapidă a diferitelor sisteme de tranzit a dus la modernizarea staţiilor de cale ferată de-a lungul traseului traversat. Staţiile pentru metroul uşor ar trebui să fie vizibile şi convenabil poziţionate, ceea ce înseamnă că ele trebuie să apară frecvent de-a lungul liniilor de tranzit. Acestea au nevoie să fie cât mai estetic construite sau modernizate, alături de a dispune de capacitatea de a oferi adăpost pentru utilizatori. Pasagerii aflaţi în tranzit au nevoie de locuri adecvate în care să aştepte următorul tren. Staţiile de cale ferată, care sunt integrate cu alte spaţii publice deschise atractive, şi spaţiile pietonale ecologice vor atrage utilizatori şi vor menţine tranzitul de pasageri.

Sistemul de transport public a devenit un mod ce în ce mai important de locomoţie pentru cei care locuiesc în oraş, în special datorită recentei majorări a preţului petrolului; din ce în ce mai multe persoane îşi îndreaptă atenţia către transportul public pentru a se deplasa în jurul oraşului, acesta a devenit, de asemenea, un mijloc alternativ mai bun pentru a evita congestiile de trafic în oraş.
Staţiile de cale ferată, care sprijină transportul feroviar şi rutier, nu au rolul unor simple de autobuz, ele nu deservesc călătorul după modelul „touch and go“ şi nici nu sunt un simplu spaţiu arhitectural. Transportul nu mai este identificat doar cu mobilitatea, acesta a devenit o parte urbană semnificativă în marile oraşe, în comparaţie cu alte construcţii civile; staţiile de tranzit au potenţialul de a remodela mediul construit într-un oraş, oferă oportunităţi pentru crearea de locuri care îmbunătăţesc calitatea vieţii urbane şi a oraşelor.
Fiind o parte a arhitecturii oraşului, gările trebuie să fie estetice, alături de a avea capacitatea oferirii unui adăpost pentru utilizatori, trebuie să lege comunităţile, să fie un loc de aşteptare, chiar un loc de întâlniri … aceasta trebuie să deservească mai mult decât atât în cadrul unei aşezări urbane.

Un spaţiu al comunităţii

Cele mai multe gări au un design tipic, practic neluând în considerare contextul înconjurător, astfel că, spun experţii, este necesară regândirea unui design şi a unei planificări mai ecologice.
Semnalizarea ar putea fi un răspuns bun la cele mai multe dintre problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap, dar un design bine planificat şi atent gândit în context cu mediul înconjurător, pentru accesul în, staţie este cel mai important.
Gările trebuie să fie un spaţiu al comunităţii, din păcate, în multe oraşe europene se observă că cele mai multe spaţii publice din jurul staţiilor nu sunt bine conectate la acestea, chiar dacă există potenţial din punct de vedere al suprafeţei şi al spaţiilor care nu au fost utilizate iar potenţialul nu a fost explorat; prin urmare, operatorii de transport  sunt de părere că facilităţile oferite în gări vor creşte numărul utilizatorilor de transport public.
În marile aglomerări urbane, sunt extrem de importante şi necesare conexiunile între gări, în special integrarea diferitelor moduri de transport. Sunt de asemenea necesare un plan adecvat şi stabilirea de legături corespunzătoare care să consolideze în continuare eficienţa serviciilor de tranzit ca ansamblu.
Pe lângă serviciile oferite în gări, în oraşele dezvoltate, este importantă componenta intermodală, conexiunea gării cu centrul oraşului şi cu aeroporturile. Este cu atât mai cu cât conexiunea se realizează tot cu ajutorului transportului feroviar. Gara nu mai trebuie privită ca un impediment, ca o structură arhitecturală care ”încurcă” prin poziţia sa în oraş.
Care sunt aşteptările cetăţeanului modern vis-a-vis de gări? Diversitatea funcţiilor şi o mai bună integrare în peisajul urban. Gările trebuie să fie un mediu plăcut pentru cei care îşi desfăşoară munca acolo, trebuie să fie un punct adecvat pentru shopping şi pentru segmentul de retail, trebuie să fie un mediu activ 24 h din zi şi trebuie să fie un mod rapid şi convenabil de tranzit şi transfer între modurile de transport. În zona situată în jurul gării se poate construi un pol urban important, dar este nevoie ca responsabilii politicilor urbane să adopte o abordare integrată pentru a o dezvolta durabil şi coerent.

de Elena Ilie

Comments are closed.