Eficientizarea traficului de marfă are nevoie de sisteme de dispecerizare

Ian 20th, 2011 | Category: Articole, Ianuarie11, Numar curent F&L, Produse & Tehnologii

Desfăşurarea activităţii zilnice a vehiculelor puse în circulaţie, informarea permanentă a situaţiei reale a operaţiunilor, posibilitatea de creare a unor scenarii, toate acestea contribuie la creşterea calităţii serviciilor de transport care sunt planificate conform solicitărilor clienţilor, a celor impuse de trafic şi a factorilor economici.
Sistemele de dispecerizare sunt cel mai bun răspuns la aceste probleme şi la informaţiile oferite în timp real, lucru ce contribuie la eficientizarea traficului şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor furnizate de operatorii de transport.
Sistemele de dispecerizare oferă informaţii şi soluţii privind fluxul continuu de date integrate în sistemul de planificare, optimizarea şi programarea activităţii personalului, date privind situaţia materialului rulant, statistici şi evaluări, precum şi soluţii rapide în cazuri extreme, cum ar fi perturbarea traficului, vehicule aflate în avarie, situaţia mărfurilor în spaţii specializate etc.
Operatorii feroviari de marfă au nevoie de aceste sisteme, întrucât pot gestiona cu exactitate materialul rulant precum şi poziţia acestuia, pot reconfigura compunerea trenurilor, ia în considerare schimbările de direcţie ale trenurilor, pot realiza scenarii cu privire la mişcările optime ale vagoanelor, etc.
Sistemul de dispecerizare este un instrument necesar pentru pregătirea şi executarea unei operaţiuni într-o manieră eficientă. Este nevoie ca toate resursele, de la materialul rulant la mecanici, să fie planificate să funcţioneze stabil şi eficient. Prin urmare, nu numai procedurile manuale trebuie utilizate ci de asemenea şi metodele de optimizare pentru crearea unor reguli. Informaţiile privind organizarea activităţilor de mentenanţă, a trenurilor de marfă şi a containerelor, sunt transferate într-o operaţiune reală.
„În pregătirea operaţiunii şi funcţionării materialului rulant restricţiile de capacitate a staţiilor şi a depourilor trebuie luate în considerare şi de asemenea şi limitele impuse şi mentenanţa necesară după un timp de funcţionare. Acestea includ un plan de serviciu pentru mentenanţa de bază respectând capacităţle facilităţilor serviciilor. Pe lângă sistemul de planificare, sistemul de dispecerizare ţine cont de situaţia efectivă a operaţiunilor şi este capabil să reacţioneze şi să re-planifice situaţia, acolo unde este nevoie”, a declarat pentru Railway Pro, Andreas Langenhan, director al departamentului de Dezvoltare din cadrul companiei IVU Traffic Technologies AG.
Sistemul de dispecerizare include posibilitatea de a monitoriza on-line toate dispoziţiile cerute. Spre exemplu, prin GPS se poate urmări poziţia materialului rulant şi se poate compara poziţia între plan şi locaţia reală precum şi orarul de mers al trenurilor. De asemenea, mecanicii pot să aibă în dotare dispozitive mobile sau să acceseze internetul pentru informaţii privind terminalele, accesul la planul stabilit pentru următoarele zile, solicitările privind taxele speciale, etc. „La sfârşitul colectării informaţiilor, operatorul este apt pentru a compara planificarea cu performanţa reală, care influenţează operaţiunile de organizare a activităţii, într-un mod eficient şi real. Este posibilă şi o planificare a unui scenariu într-un timp scurt, ce permite pregătirea studiilor şi identificarea operaţiunilor mai eficiente. În timpul dispecerizării, toate reprogramările pot fi schimbate în termen scurt”, a precizat Andreas Langenhan.
Toate operaţiunile şi informaţiile sunt apoi stocate în sistem, iar ca rezultat, sistemul livrează informaţiile corecte, reale şi în timp util. Posibilitatea de utilizare a metodelor optime pentru planificarea resurselor, pentru a organiza diferite scenarii şi adoptarea celor mai bune opţiuni, sunt esenţiale pentru eficientizarea traficului, în special al celui de mărfuri, întrucât segmentul transportului de marfă este mult mai greu de organizat din cauza faptului că implică multe activităţi precum organizarea vagoanelor în funcţie de capacitate, organizarea mărfurilor în staţii şi triajul acestora.Pentru furnizarea unui serviciu calitativ şi performant operatorul feroviar are nevoie de informare permanentă şi reală privind operaţiunile, gestionarea parcului de vehicule, perioada de revizie, stabilirea curselor speciale, precum şi prelucrarea anulărilor şi a deranjamentelor. În acest context, achiziţionarea sistemelor de dispecerizare trebuie să facă parte din proiectele strategice ale unei companii, fiind o sursă de creştere substanţială a gradului de eficienţă a traficului, optimizând propriile servicii dar şi a clienţilor săi.

[ de Pamela Luică ]

Comments are closed.