Autorităţile Naţionale de Siguranţă tind să impună reguli naţionale suplimentare

Ian 20th, 2011 | Category: Articole, Articole recomandate, Ianuarie11, Lideri, Numar curent F&L

Interviu cu Holger Segerer, secretarul general al Uniunii Internaţionale a Deţinătorilor de Vagoane Private

Despre schimbările din piaţa de transport feroviar marcată de câteva cuvinte-cheie, reducerea comenzilor pentru a reduce capacitatea de transport, creşterea transportului combinat (a transportului containerizat), noile măsuri din Contractul General de Utilizare a vagoanelor (GCU), acceptarea reciprocă a materialului rulant şi despre leasing-ul de vehicule feroviare, ne-a vorbit într-un scurt interviu Holger Segerer, secretarul general al Uniunii Internaţionale a Deţinătorilor de Vagoane Private (UIP).

Railway Pro: Criza economică internaţională a afectat volumele de transport obligând transportatori să-şi reducă activitatea şi capacitatea de transport. În ce măsură a afectat această decizie sectorul vagoanelor de marfă în ceea ce priveşte achiziţiile realizate de transportatori, dar şi de proprietarii de vagoane?

Holger Segerer: Criza economică a afectat sectorul feroviar de marfă, unde piaţa vagoanelor private are o contribuţie de 50% la volumul de tone pe kilometri transportat în Europa. Companiile deţinătoare de vagoane reprezentate de UIP sunt destul de variate în ceea ce priveşte mărimea şi modul de activitate, precum şi în privinţa zonelor în care îşi desfîşoară activitatea, astfel că au fost afectate în mod diferite.

Railway Pro: Luând în considerare estimările privind redresarea pieţei de transport în perioada 2010-2011, cum apreciaţi evoluţia vagoanelor de transport de marfă?

Holger Segerer: Un număr mare de vagoane de marfă aşteaptă în depouri redresarea pieţei şi sperăm ca anul 2011 să aibă un astfel de impact, mai ales că economia dezvoltată a Germaniei se concentrează asupra exporturilor, ceea ce va spori transportul feroviar de marfă din Europa.

Railway Pro:
Credeţi că preferinţa transportatorilor pentru transportul containerizat va aduce schimbări structurii pieţei de vagoane?

Holger Segerer: Pentru a satisface nevoile clienţilor, deţinătorii de vagoane au fost întotdeauna foarte flexibili. Dacă aceşti clienţi îşi îndreaptă atenţia mai mult asupra transportului containerizat, este foarte probabil ca oferta de produse din sectorul de vagoane de marfă să se adapteze conform cerinţelor acestora.

Railway Pro: Poate extinderea principiilor de recunoaştere reciprocă să ducă la restructurarea deţinătorilor de vagoane de marfă prin creşterea ponderii parcurilor de material rulant?

Holger Segerer: Principiul recunoaşterii reciproce a fost stabilit cu scopul de a facilita punerea în funcţiune a vechiculelor mai vechi care nu sunt în conformitate cu Specificaţiile Tehnice de Interoperabilitate în cât mai multe state membre. Acest lucru încurajează întreaga gamă de material rulant, inclusiv vagoanele de marfă, dar nu văd un impact direct asupra ponderii parcurilor de material rulant. .

Railway Pro:
Credeţi că există obstacole tehnice şi administrative care împiedică politica de recunoaştere reciprocă a vagoanelor pe pieţele din Europa?

Holger Segerer: Da, însă cu toate că la nivel european există în prezent o legislaţie comună, iar toate statele membre sunt obligate să transpună această legislaţie în legislaţia naţională, ne confruntăm în prezent pe de-o parte cu traduceri şi interpretări diferite în aplicarea la nivel naţional şi, pe de altă parte, în anumite state membre, Autorităţile Naţionale de Siguranţă tind să impună reguli naţionale suplimentare, ceea ce împiedică deschiderea către o piaţă feroviară comună de marfă la nivel european.

Railway Pro: Care este rolul noilor măsuri incluse în  Contractul General de Utilizare a Vagoanelor (GCU) în creşterea eficienţei şi atractivităţii sistemului feroviar de marfă?

Holger Segerer: Acest contract a fost creat sub forma unui contract general conform legii private pentru a acoperi toate aspectele unei relaţii practice a părţilor implicate în activitatea de operare a vagoanelor de marfă, de exemplu companiile feroviare, administratorii de infrastructură şi deţinătorii de vagoane. Prin natura sa, acest contract facilitează lucrurile deoarece poate fi aplicat un contract standard în loc să se dezvolte contracte individuale pentru fiecare activitate de închiriere a vagoanelor.

Railway Pro: Care credeţi că sunt di-recţiile urmărite de UIP în noile state membre UE şi în ţările învecinate pentru creşterea dinamică şi atractivitatea pieţei de vagoane?

Holger Segerer: În prezent, majoritatea membrilor UIP sunt activi în vechile ţări membre UE şi în Elveţia. Bineînţeles că UIP este interesată în noile state membre UE şi în ţările învecinate şi sperăm ca aceste state să reuşească să depăşească criza financiară, care a afectat profund piaţa feroviară de marfă. Am fi bucuroşi să fim martori la fundamentarea redresării asociaţiilor naţionale a deţinătorilor de vagoane şi le invităm pe această cale să devină membri ai UIP. Participarea noastră la recentul eveniment de la Bucureşti care a dezbătut problemele din Spaţiul Extins al Mării Negre este o dovadă a interesului nostru.

[ Consemnat de Elena Ilie ]

Comments are closed.